Polski English German  
 
(0) 0.00 PLN
Koszyk jest pusty

WARTOŚĆ: 0.00 PLN
 
 
baner
BADANIA
Promocje

Niejonowe nano srebro koloidalne – badania i kontrola jakości

Wszystkie nanokoloidy Pro Aktiv produkowane są w procesie fizycznym i zawierają niejonowe nano cząsteczki metali szlachetnych. Dzięki temu są całkowicie czyste, pozbawione zanieczyszczeń powierzchniowych, co przekłada się na bezpieczeństwo i skuteczność. Najwyższą jakość naszych produktów potwierdzają liczne badania – współpracujemy z ośrodkami badawczo-rozwojowymi, specjalistycznymi laboratoriami badawczymi, instytutami oraz uczelniami wyższymi.

Badania nad niejonowym nano srebrem koloidalnym

Posiadamy oceny bezpieczeństwa (Safety Assessment), uznawane na terenie całej Unii Europejskiej, zgodne Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. oraz Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 475).

Ocen toksykologicznych składników zawartych w produktach dokonano na podstawie:

1. Kart charakterystyk poszczególnych substancji.

2. Bazy toksykologicznej CIR.

3. Baz danych GRASS.

4. Istniejacych opinii SCCS.

5. Bazy CCRIS.

6. Bazy GENETOX.

7. Bazy DART.

8. Bazy HSDB.

9. Bazy CPDP.

10. Bazy IRIS.

Profile toksykologiczne surowców nie budzą zastrzeżeń. Oceny bezpieczeństwa substancji dokonywano na podstawie ciężarów cząsteczkowych, wartości LogPo/w oraz długiej historii bezpiecznego stosowania w przemyśle kosmetycznym i spożywczym. Wyliczone marginesy bezpieczeństwa są powyżej wartości 100, a więc substancje te są bezpieczne dla zdrowia człowieka.

Przy ocenie poszczególnych składników brano pod uwagę następujące kryteria: ostra toksyczność poprzez istotne drogi narażenia, działanie drażniące i żrące na skórę, błony śluzowe oraz oczy, uczulenie skórne, wchłanianie przez skórę, toksyczność dawki powtórzonej, mutagenność, działanie rakotwórcze i szkodliwy wpływ na rozrodczość, a także toksykokinetykę oraz fototoksyczność.

Colloidal Silver - Srebro (Ag) - zaliczany do metali szlachetnych z I grupy układu okresowego pierwiastków, zawieszone w wodzie. To doskonały przewodnik ciepła i elektryczności, najlepszy z pośród wszystkich metali. Ze względu na swoje właściwości znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach życia: od przemysłu, poprzez fotografię, elektrotechnikę po kosmetologię. W środowisku naturalnym występuje również w postaci minerałów, takich jak jak na przykład argentyd (siarczek srebra),bromargiryt (AgBr) czy kerargiryt (AgCl).

Od wieków znane są również jego właściwości antybakteryjne, które wykorzystywane były już w starożytności. Liczne badania wykazały, że już po piętnastu minutach dodatek koloidu srebra już w stężeniu 0,5 ppm hamuje wzrost bardzo wielu drobnoustrojów (Candida albicans, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus).

Warto również zauważyć, że jest to środek całkowicie bezpieczny. Nie powoduje podrażnień i reakcji alergicznych co dowiodły badania przeprowadzone na grupie ochotników.

Colloidal Gold - Złoto zawieszone w wodzie M pierwiastek szlachetny, występuje w przyrodzie głównie w stanie rodzimym, jest chemicznie odporne na działanie różnych związków chemicznych. Występuje w organizmie człowieka, w kościach, w ilości poniżej 10 mg. Stosowane jest w medycynie oraz stomatologii. Podawane drogą doustną nie wykazuje działania toksycznego. Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem znajduje się na liście barwników (jako CI 77480) dozwolonych do stosowania w kosmetykach. Jest umieszczony na ww. liście w I kolumnie, co oznacza, że może być stosowany we wszystkich kosmetykach bez ograniczeń w zakresie stosowania.

Colloidal Copper - Miedź - pierwiastek występujący w organizmie człowieka. Jest niezbędny w procesach krwiotwórczych. Dzienne zapotrzebowanie organizmu człowieka na miedź wynosi 8 mg. W związku z powyższym stosowanie preparatu „Woda demineralizowana z dodatkiem koloidu miedzi” jako składnika kosmetyków nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.

Colloidal Platinum - Platyna zawieszona w wodzie M pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych zaliczany do szlachetnych. Posiada 36 izotopów w zakresie mas 172-201, występuje w przyrodzie w związkach chemicznych, jako zanieczyszczenie rud niklu i miedzi oraz jako samorodki, które w przeszłości służyły do budowy domów. Do roku 1700 platyna uważana była jako tani zamiennik srebra. Nie reaguje z wodą, powietrzem, kwasami i zasadami. Reaguje jedynie z kwasem fluorowodorowym i wodą królewską. Pod względem toksykologicznym nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka, jej najniższa dawka toksyczna podawana drogą doustną wynosi 9100 mg/kg/26 tyg., natomiast jako implant pod skórę 23 g/kg. 
© 2021 PROAKTIV   Oprogramowanie sklepu internetowego web-market.pl
Kanał Youtube
Profil Facebook
 

Serwis używa plików cookie zgodnie z warunkami polityki prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki. »