Polski English German  
 
(0) 0.00 PLN
Koszyk jest pusty

WARTOŚĆ: 0.00 PLN
 
 
baner
ORYGINALNE NANO SREBRO
Promocje

Odpowiedzi na nieprawdziwe informacje w internecie


Tak wyglądają nasze nano koloidy.

Informujemy, że znak towarowo-graficzny i nazwa handlowa Niejonowe nano srebro koloidalne Ag 250 jest zastrzeżona w Urzędzie Patentowym. 
 

Mając na uwadze najwyższą jakość produktu, musimy pamiętać o następujących informacjach:
1) Nie wszystkie produkty nazywane srebrem koloidalnym mają te same właściwości.
2) Dawki i efektywność poszczególnych produktów różnią się między sobą.
3) Jakość produktu różni się w zależności od firmy.
4) Nie wszystkie produkty mogą być bezpieczne i nietoksyczne.


Ostrzegamy przed wysypem firm produkujących srebro koloidalne metodami "domowymi". Firmy takie można poznać po bogatej treści, bogatych opisach leczenia, które są zabronione w UE. Gdyby te treści były poddane kontroli, nie byłoby opisów leczniczych srebra na stronach producentów. Firmy te nie mają podstawowej wiedzy prawnej ani produktowej. 

Zajmujemy się nano-srebrem koloidalnym i koloidami od 2000 roku. Pod marką Pro Aktiv pracujemy od 2004 r. Od tamtego czasu na rynku pojawiło się mnóstwo preparatów często korzystających z pojęć i informacji, które wprowadziliśmy do obiegu, które zostały przeinaczone na własny użytek marketingowy. 

Na rynku pojawiło się kilka imitacji naszych produktów, przypuszczalnie wytwarzanych domowym sposobem maszynkami do wytwarzania tzw. srebra koloidalnego. Otrzymuje się w ten sposób związki srebra (azotany, azotyny i chlorki srebra są toksyczne). Stężenia takiego roztworu nie da się sprawdzić w owym urządzeniu, co więcej - nie da się osiągnąć stałego stężenia i jakości tych związków srebra uwalnianych w postaci jonów. Występujące na rynku „złoto do injekcji” wykazuje szereg niekorzystnych efektów ubocznych wynikających z zanieczyszczeń powierzchniowych nano-cząsteczek. Tych efektów nie daje jednak nasze złoto, czy srebro, gdyż wytwarzane na drodze fizycznej jest ono wolne od zanieczyszczeń. Nie istnieje srebro monoatomowe, świat nauki nie zna jeszcze takiej możliwości produkcji, a twórca takiej metody, jeżeli byłaby prawdziwa, zapewne byłby kandydatem do nagrody Nobla. Niestety nie możemy tego potwierdzić po zbadaniu próbki. "Monojonowe" zaś to zupełnie co innego niż monoatomowe. Nasze nano metale są np. monochemiczne. 

Informujemy, że nasze koloidy są niejonowe, a srebro występuje w czystej, metalicznej postaci. Są to jedyne na rynku nietoksyczne koloidy, wytwarzane poprzez proces fizyczny całkowicie bezodpadowy i ekologiczny. Otrzymywane tą jedyną metodą srebro zawsze ma stałą jakość, którą tak trudno utrzymać przy innych metodach produkcji. Przy użyciu naszego niejonowego nano-srebra koloidalnego nie istnieje ryzyko zachorowania na srebrzycę! Z historii srebra: na przełomie XIX I XX wieku pierwsze metody produkcji niejonowego srebra były tak niedoskonałe, że uznano za bezpieczniejsze wytwarzanie jonowego srebra, które ma również swoje wady. Ale obecnie nasza metoda produkcji pozwala na otrzymanie doskonałej jakości srebra niejonowego, której to jakości w zasadzie nie będzie można przebić w przyszłości lub prześcignięcie będzie symboliczne ale wymagałoby odkrycia tak rewolucyjnego, że wpłynęłoby na produkcję nano-materiałów w każdej niemal dziedzinie. Odkrywca takiej metody miałby zapewne Nobla w kieszeni. 

Prosimy o zapamiętanie, jak wyglądają nasze produkty, szczególnie srebro i złoto koloidalne oraz sprawdzanie czy adres na opakowaniu jest adresem naszej firmy. 


NANO-KOLOIDY FIRMY „PRO AKTIV”

Nasze nano-koloidy to metal rozbity na niewyobrażalnie małe cząstki - płytki zawierające po około 100 atomów każda, rozproszone w wodzie. Są tak małe, że można je zobaczyć tylko pod mikroskopem elektronowym: dziesięć razy mniejsze od najmniejszych wirusów, dwieście razy mniejsze od najmniejszych bakterii. Nasze nano-koloidy wykazują zadziwiające właściwości:

 • mają płytkową strukturę
 • są odporne na światło
 • są neutralne chemicznie
 • są niezwykle aktywne już przy bardzo małych stężeniach, a co najważniejsze są nieszkodliwe dla ludzi i zwierząt.

Nano-koloidy innych firm są produkowane chemicznie, przez co nie mają takich właściwości.

Przekonaj się sam o najwyższej jakości naszych produktów!

To rewolucja w dziedzinie materiałów, których struktury i elementy wykazują osobliwe i doskonale rozwinięte fizyczne, chemiczne oraz biologiczne właściwości, w których zachodzące procesy spowodowane są ich nano-rozmiarami.

Nano-koloidalne roztwory metali naszej produkcji, to niezwykle małe klastery (płytki) z około 100 atomów każdy, zawieszone w idealnie czystej zdemineralizowanej wodzie. Dzięki temu uzyskujemy największą powierzchnię czynną.

Nasze nano-koloidy metali wykazują silne działanie grzybo- i bakteriobójcze oraz inne właściwości, niespotykane przy stosowaniu tradycyjnych koloidów.

Nasze koloidy określa się jako niejonowe, co oznacza, że silnie zdyspergowana faza metaliczna takich koloidów nie zawiera chemicznie przyłączonych ujemnych grup anionowych, sam zaś metal nie występuje tutaj w postaci dodatniego kationu.

Produkowane przez nas nano-cząsteczkowe koloidy metaliczne nie zawierają typowych zanieczyszczeń powierzchniowych, jakie towarzyszą koloidom wytwarzanym chemicznie. Niejonowe preparaty złota, srebra, miedzi i platyny wytwarzane są z czystego metalu (dostawcą jest Mennica Państwowa) o stopniu czystości 0,9999 lub 0,999999 kruszca i zachowują tę czystość przez cały proces produkcyjny. Olbrzymia jednorodność wielkości cząstek zapewnia skumulowaną skuteczność. 

Oferowane przez nas nano-koloidy wytwarzane są w wysokiej jakości wodzie pozbawionej substancji jonowych.

Doskonała jakość użytej przez nas wody pozwoliły na użycie jej, jako nośnika dla nano-cząsteczek metali szlachetnych. Nie byłoby może w tym nic wyjątkowego, gdyby nie fakt, że wytwarzanie tych nano-koloidów następuje wyłącznie poprzez proces fizyczny, całkowicie bezodpadowy i ekologiczny.

Jako producenta obowiązują nas przepisy prawa, które nie obowiązują niezależnych wydawców i naukowców. Przepisy prawa uchwalane są w trosce o dobro i zdrowie obywateli, natomiast jesli ktoś jest zainteresowany eksperymentowaniem ponad to co możemy napisać jako podmiot podlegający pod instytucje kontrolne, te książki powinny wnieść więcej do obrazu zagadnienia. 
Minusem tych opracowań jest zachęcanie do domowych metod produkcji srebra. Z naszych badań wynika zatrważający czasami obraz tego co amatorskie firmy uzyskują. O ile czasami picie okazyjnie takiego roztworu raczej nie zaszkodzi a może pomóc to widzieliśmy również takie, których wypicie powinno być surowo zabronione dla dobra nie tylko klientów ale też wszystkich firm, a przede wszystkim samego produktu. 

Mimo to, wiele firm pozwala sobie na odważne stwierdzenia typu, "leczy", wymienia jednostki chorobowe, jednak zgodnie z prawem jest to nielegalne. W UE takie oświadczenia zdrowotne są zabronione. Pomijając racjonalność przepisów świadczy to, że taka firma nie działa legalnie, prawdopodobnie jej produkty nie są zarejestrowane i w związku z tym nie kontrolowane. Świadczy to o braku wiedzy takiego producenta a tym bardziej grozi aferą, która odbije się na uczciwych firmach. 

Srebro do picia

Zanim zmieniły się przepisy UE ws minerałów, pisaliśmy na etykietach dawkowanie od 1 do 5 łyżeczek dziennie. Obecnie srebro na terenie UE nie może być suplementem diety. 


Srebro koloidalne jonowe czy niejonowe?

Trochę historii. Na przełomie XIX/XX w odkryto produkcję niejonowego srebra. Była to jednak niedoskonała metoda i zarzucono ją gdy odkryto metodę produkcji srebra jonowego. Ponieważ i ta metoda była niedoskonała, srebro było toksyczne w większych ilościach, po II  wojnie światowej zaprzestano stosowania go w medycynie. Obecnie jednak dopracowaliśmy metodę produkcji srebra tak, że jest ono bardzo bezpieczne, wiele razy bardziej skuteczne od dotychczasowych sposobów wytwarzania. Współpracujemy z wybitnymi naukowcami w tej materii. Zatem, jeśli dyskutujemy o srebrze jonowym lub niejonowym, musimy wiedzieć o jakim okresie historycznym rozmawiamy i o okresie powstania danej technologii. Technologia srebra niejonowego z początków XX w jest zupełnie nieporównywalna z naszą najnowszą na miarę XXI w. Jeśli zaś chodzi o srebro jonowe to tutaj w zasadzie nic się nie zmieniło. Każdy może na małą skalę wytwarzać jony srebra... 

Srebro jonowe jest bardzo niestabilne. Jony srebra cały czas łączą się w coraz większe cząstki, nie tylko ze sobą razem ale również są otwarte na dowolne łączenia. Związki srebra jednak mogą być toksyczne jak choćby azotan srebra czy chlorek srebra.

Jony srebra otrzymuje się zwykle z azotanu srebra AgNO3. Istnieje niebezpieczeństwo przechodzenia azotanów w azotyny w przewodzie pokarmowym zwłaszcza dzieci pod wpływem drobnoustrojów. Azotyny wiążąc się z czerwonym składnikiem krwi, hemoglobiną, mogą być przyczyną choroby methemoglobinemii. Azotyny mogą też przez deaminację niektórych witamin z grupy B uniemożliwiać funkcję enzymów, których koenzym zawiera odnośną witaminę. Możliwa jest także reakcja drugorzędowych amin z azotynem, w wyniku której powstać może dimetylonitrozoamina i inne połączenia N-nitrozowe o właściwościach silnie rakotwórczych. 

Dlatego już lata temu zarzuciliśmy produkcję srebra jonowego robiąc ogromny skok technologiczny do produkcji niejonowego nanosrebra. 

Nasze produkty mogą być przechowywane w przezroczystych butelkach, jednak ze względów ekologicznych i wizerunkowych wolimy szklane butelki od plastikowych (jednorodność stylu oraz zastrzeżony znak graficzno-towarowy). 


Srebro koloidalne gorzkie?

Smak nie ma znaczenia w ocenie jakości srebra. Odczuwanie smaku srebra jest bardzo zależne od ostatnio i ogólnie spożywanych produktów. Z doświadczenia wiemy, że pijąc z jednej butelki srebra można raz odczuwać bardzo gorzki, metaliczny posmak, innym razem prawie go nie czuć. Przeprowadziliśmy ankietę wśród klientów, i wyniki pokazały różnorodność odczuć. Nie można językiem zmierzyć skuteczności srebra. 
Kiedy srebro jest srebrem niejonowym? Kiedy jest metalem! Czyli wtedy, gdy zajdzie reakcja redukcji jonów Ag+: Nie można mieć pretensji do metalu, że smakuje metalicznie. 

Ciemne niejonowe srebro koloidalne?

Czyste niejonowe srebro jest bezbarwne z możliwą lekką poświatą, ale na pewno transparentne. Rudo brunatne srebro czasami z pływającymi kłaczkami powstaje na skutek reakcji utleniania jonów srebra. Jest to produkt wadliwy nawet w przypadku jonowego srebra. Niejonowe srebro nie utlenia się. 

Kolor niejonowego nanosrebra


Za barwę nanocząstek srebra czy złota odpowiada zjawisko rezonansu plazmonu powierzchniowego (SPR Surface plasmon resonanse). Barwa (lub jej brak) zależy od kształtu cząstki.
Nasze cząstki są nieregularnymi bryłami (atomy wierzchołkowe, aktywność wielopunktowa) To jest przyczyna i dowód, że nasze cząstki są inne niż reszta. Dlatego nasze srebro jest transparentne (do pewnej wielkości koncentracji), a złoto blado różowe (dla koncentracji które najczęściej produkujemy).


Srebro koloidalne monoatomowe?

Nie istnieje metoda produkcji srebra monoatomowego. Metoda laboratoryjna, na potrzeby badań szczerze mówiąc miałaby problem, nie wspominając o przemysłowej. Producent rzekomo takiego srebra już poprawił informację i pisze na opakowaniach: srebro monojonowe, czyli złożone z jednakowych chemicznie jonów. Monojonowe a monoatomowe to olbrzymia różnica, dla laika może niezrozumiała. 

Płaska, kulista czy wielokrawędziowa cząsteczka srebra koloidalnego?

Srebro jako pierwiastek naturalny ma ustaloną przez naturę ilość atomów i strukturę ich połączeń. Płaskie mogą być struktury większych konglomeratów atomów srebra ale nie same atomy. Najskuteczniejsze jednak są cząstki właśnie nie o płaskim kształcie a poszarpanym, na końcu którego jest najwięcej pojedynczych atomów srebra. Zgodnie z prawem fizyki, płaskie cząsteczki powinny mieć problem ze skutecznością ze względu na ich kształt i warunki w wodzie, która powodowałaby wyporność. W literaturze fachowej płaski kształt cząsteczek uważany jest za najgorszy. Powierzchnia czynna również wbrew propagandzie byłaby najmniejsza ze względu na ustawianie się cząstek w pozycji pionowej pod wpływem sił fizycznych. Niewielka ilość krawędzi i wolnych atomów powodowałaby odbijanie i mniejszą skuteczność. Firma Pro Aktiv posiada multikrawędziowe cząstki, które mają największą szansę na kontakt z bakterią i są przez to najbardziej skuteczne. Więcej o naszych multikrawędziowych cząstkach można przeczytać tu: https://proaktiv.pl/p/14-Nanosrebro---Czastki-plaskie-czy-wielokrawedziowe.html


Srebrzyca i toksyczność srebra koloidalnego

Z jednej strony klienci obawiają się skutków ubocznych i toksycznych srebra koloidalnego a z drugiej pytają o jak największe stężenia srebra. Otóż stężenie nie świadczy o jakości. To tylko jeden z kilku warunków składający się na ogólną moc działania. Te same stężenia mogą mieć diametralnie różną moc w zależności od producenta. Stężenie które oferujemy jest najwyższe optymalne, wyższe nie powoduje już zwiększenia działania, nie ma więc potrzeby stosowania go w nadmiarze. Toksyczne są przede wszystkim preparaty srebra koloidalnego jonowego, które są związkami srebra. Jeżeli wielkość cząstek jest zbyt duża również zwiększa to toksyczność. 


Ładunek elektryczny srebra jonowego

Srebro jonowe wg niektórych podobno posiada ładunek elektryczny, który podobno powoduje że cząstki srebra jak magnes przyciągane są do złych bakterii a omijają dobre bakterie... No cóż, ładunek ten z chwilą zetknięcia z człowiekiem i tak równałby się 0.  Zbyt słaby i nie zasilany by mógł się utrzymać. Więcej nie trzeba pisać.


Mierzenie stężenia koloidów Pro Aktiv

Czasami spotykamy się z oskarżeniami majacymi sugerować jakobyśmy oszukiwali klientów w kwestii stężenia koloidów. Konkurenci tacy nie posiadają podstawowej wiedzy w dziedzinie, sami oferując gorszy produkt. 

Stężenia produktów Pro Aktiv nie można określić za pomocą miernika TDS:

Miernikiem TDS można mierzyć jonowy roztwór srebra koloidalnego a nie niejonowe nano-srebro! 

Mierzenie zawartości srebra urządzeniem, które mierzy elektryczny ładunek roztworu i na tej podstawie wysnuwanie opinii na temat produktu otrzymywanego metodą nieelektryczną, co pisze jasno w samej nazwie produktu "Niejonowe nano-srebro koloidalne" jest oznaką kompletnego braku wiedzy. Czyste metaliczne srebro występuje w postaci kryształów obojętnych elektrycznie! 

Z badań prowadzonych metodami transmisyjnej mikroskopii elektronowej wynika, że nanokoloidy Pro Aktiv zawierają głównie cząstki srebra o rozmiarach od 10 nm do 2 nm. Z dotychczasowych badań wynika, że klasyczne ilościowe metody chemii analitycznej nie są skuteczne w przypadku najmniejszych cząstek. Urządzenie to mierzy całkowitą ilość substancji rozpuszczonej (TDS skr. ang. ) na podstawie własności elektrolitycznych nanokoloidu. Nie jest to to samo co całkowita koncentracja srebra.

Odnośnik internetowy do definicji TDS 

https://www.wigo.pl/slownik/C


Ze względu na unikalną strukturę, wielkość i czystość cząstek, 1ppm naszego stężenia może być bardziej skuteczny niż nawet 50 ppm stężenia innego produktu. 


Stężenia ppm molowe

Czy 25 ppm w naszym nanosrebrze to 25 mg/l? Pewna firma twierdzi, że nie. Próbują olśnić klientów swoją mądrością.

Nasza argumentacja jest dość prosta.

Stężenia ppm molowe możemy tylko określać dla roztworów chemicznych, czyli takich w których cząsteczki chemiczne (jak to w chemii) są identyczne. W przypadku fizycznych nanocząstek ich rozmiary są bardzo różne i nie można rozpatrywać stężeń ppm jako molowych. 

Zgodnie z Wikipedią (hasło „ppm”) cyt. „oznaczenia typu ppm stosuje się głównie w naukach chemicznych, m.in. w chemii analitycznej i chemii środowiska. Wykorzystywane są przy podawaniu ułamków masowych, objętościowych czy molowych dla substancji występujących w małych bądź w śladowych ilościach.”

Jak widać, możemy przyjąć jedną z co najmniej trzech metod rozumienia stężenia w ppm (parts per million – część na milion), stosunek objętościowy, stosunek wagowy lub stosunek molowy.

W naszym przypadku określenie stężenia w ppm jest jasno podane jako stężenie ułamka masowego czyli 25 ppm tzn. 25 mg/kg (25 mg srebra w 1 kg koloidu). Przeliczenia molowe mają sens jedynie w chemii (a my nie mamy roztworu chemicznego tylko zawiesinę różnorozmiarowych cząstek fizycznych) i dlatego stosujemy pojęcie „ppm” jako ułamkowy stosunek masowy jednego składnika w drugim (w koloidzie).

W naszych informacjach podajemy (zgodnie z definicją w Wikipedii) cyt. „ułamków masowych dla substancji występujących w małych bądź w śladowych ilościach.”. 25 ppm jest równoznaczne (co wyraźnie podajemy w materiałach) ze stężeniem 25 mg/kg bądź 0,0025%.

Ppm wykorzystuje się tu po prostu z powodu trudności w posługiwaniu się procentami z dużą ilością zer po przecinku.

Tego typu tłumaczenie ewidentnie jest nastawione na dyskredytację konkurencji pomijając niewygodne fakty. Mam nadzieję, że odwołanie się do Wiki pozwoli Państwu samemu ocenić tendencyjność ich tłumaczenia. Przecież idę o zakład, że 99% klientów nie rozumie tego ich wywodu poza końcowym stwierdzeniem, że 25 = 4.


Równocześnie wiele internetowych firm nie sprzedaje legalnie swoich produktów, stosując zastrzeżoną nazwę innego producenta, co jest ścigane prawnie, stosuje deklaracje, które są zabronione przez Prawo UE, co sugeruje, że produkt  nie ma zezwoleń, nie przebył kontroli, albo świadome i celowe nieuczciwe działania, jakiekolwiek badania podane na stronie dla uwiarygodnienia nie mają znaczenia. Sam brak zrozumienia różnicy pomiędzy srebrem niejonowym a jonowym, który stosują producenci podając swój produkt jako niejonowy a w opisie przecząc temu każe nam przestrzec przed taką konkurencją. Czasami firmy piszą: "nasze produkty są przebadane laboratoryjnie". Samo przebadanie laboratoryjne, nawet gdy pozytywne, nie oznacza dobrej jakości, gdyż właściwości antybakteryjne ma nawet srebro niskiej klasy, które może nie nadawać się do subtelniejszych zastosowań. Samo przebadanie laboratoryjne również nie jest równoznaczne z dopuszczeniem do sprzedaży, chyba że jako półprodukt do dalszej obróbki. 

Systematycznie takie firmy pojawiają się, co jakiś czas powodują zamieszanie swoimi rewelacjami, potem znikają albo konspirują się. Nie chcemy wchodzić na drogi prawne o ile nie jest to konieczne. Liczymy na zrozumienie naszych klientów. Konkurencja zawsze była, jest i będzie. Srebro koloidalne metodą "domową" jest łatwo produkować, stąd duża ilość pseudo producentów, odważnych w swoim braku wiedzy. Szkodą dla wszystkich za to może być zła opinia o produkcie ogólnie jako takim. 

 

      
  © 2021 PROAKTIV   Oprogramowanie sklepu internetowego web-market.pl
  Kanał Youtube
  Profil Facebook
   

  Serwis używa plików cookie zgodnie z warunkami polityki prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki. »